Rikkakasvitehot

Jos pellolla kasvaa juolavehnää tai hukkakauraa, niiden kasvua on syytä seurata ja ajoittaa ruiskutus, kun kasveja on taimettunut mahdollisimman paljon, kuitenkin suorittaen ruiskutus viimeistään CL rapsin tai rypsin 8-lehtiasteella.

Käyttömääräksi valitaan tällöin Clamox 2,0 l + Dash 1,0 l/ha tai Cleravo 1,0 l/ha + Dash 1 l/ha.

Valmisteet tehoavat vain taimettuneisiin juolavehnä– ja hukkakaurayksilöihin. Kasvuston hyvä ja tasainen peittävyys edistävät lopullista tehoa. Clamoxilla ja Cleravolla on vain kasvukauden mittainen juolavehnäteho tarkoittaen, että juolavehnä jää kitukasvuiseksi öljykasvikasvuston varjostuksen alle.

Jos hukkakauraa tai juolavehnää taimettuu runsaasti myöhemmin, Clamoxin tai Cleravon käyttöajan jälkeen, voidaan suorittaa lisäksi ruiskutus pienellä annoksella erikoisainetta (graminisidi).

Pelto-ohdake ja valvatti tulevat parhaiten torjutuiksi, kun ne ovat 6-8 lehden ruusukevaiheessa.

Sekoitukset ja jälkikasvirajoituksetClamox- ja Cleravo-valmisteet voi sekoittaa

  • Kestacin ja Fastacin lisäksi myös muiden pyretroidien kanssa
  • Pääsääntöisesti eri lehtilannoitteiden kanssa (varmista sekoitettavuus ennen käyttöä)
  • Tautiaineet esimerkiksi Juventus

Varmista tuotteiden sekoitettavuus ennen käyttöä.

Puhdista tankki huolellisesti Clamoxin käytön jälkeen noudattaen pienannosainelle annettuja pesuohjeita

Jälkikasvirajoitukset

Clamox

CL kevätrapsin ja -rypsin sadonkorjuun jälkeen suositeltavia viljelykasveja ovat:

  • Syksyllä: Syysvehnä, -ohra tai -ruis
  • Keväällä: Kevätvehnä, -ohra, maissi, herne, soijapapu

Maa on muokattava vähintään 15 cm syvyyteen kylvettäessä syysviljoja CL kevätrapsin tai -rypsin jälkeen.

Uudelleenkylvö Clamox ruiskutus keväällä

Mikäli CL kevätrapsi tai -rypsi kasvusto joudutaan rikkomaan Clamox käsittelyn jälkeen keväällä voidaan uusintakylvössä kylvää CLEARFIELD kevätrapsia tai -rypsiä, herneitä tai soijapapua. Maa tulee muokata vähintään 15 cm syvyyteen ennen kylvöä.

CL syyrapsin sadonkorjuun jälkeen suositeltavia viljelykasveja:

  • Syksyllä: Syysvehnä, -ohra tai -ruis
  • Keväällä: Kevätvehnä, -ohra, maissi, herne, soijapapu, sokerijuurikas, sinimailainen tai apila

Uudelleenkylvö Clamox ruiskutus syksyllä:

Jos CL syysrapsi joudutaan rikkomaan syksyllä Clamox käsittelyn jälkeen voidaan kylvää CL syysrapsia, kun maa on muokattu vähintään 15 cm syvyyteen.

Jos CL syysrapsi ei talvehdi voidaan keväällä kylvää kevätvehnää, -ohraa, maissia, hernettä, soijapapua, CL kevätrapsia, CL kevätrypsiä, sinimailasta tai apilaa, kun maa on muokattu vähintään 15 cm syvyyteen.

Cleravo

Normaalin kasvukauden kasvaneen Cleravolla käsitellyn CL syys-/kevätrapsin tai CL kevätrypsin jälkeen, seuraavan kasvilajin valinnassa ei ole kasvirajoituksia tai muokkausvaatimuksia, mukaan lukien syysviljat.

Uudelleenkylvö Cleravo ruiskutus keväällä:

Mikäli CL syys-/kevätrapsi tai CL kevätrypsi kasvusto joudutaan rikkomaan Cleravo käsittelyn jälkeen keväällä voidaan heti kylvää CLEARFIELD lajikkeita, maissia, hernettä ja härkäpapua (voidaan kylvää myös suorakylvönä). Perusteellisen maanmuokkauksen jälkeen (väh. 15 cm syvyyteen) Cleravo käsittelystä vähintään 50 päivää voidaan kylvää edellä mainittujen lisäksi kevätvehnää, ohraa tai kauraa.

Uudelleenkylvö Cleravo ruiskutus syksyllä:

Mikäli CL syysrapsi joudutaan rikkomaan syksyllä Cleravo käsittelyn jälkeen on mahdollista kylvää CL syysrapsia (voidaan kylvää myös suorakylvönä). Perusteellisen maanmuokkauksen jälkeen (väh. 15 cm syvyyteen) Cleravo käsittelystä vähintään 50 päivää voidaan kylvää syysvehnää, ruista tai ruisvehnää.

Clamox - Cleravo

-

Ylös