Clearfield herbisidit

Clamox

Sisältää imatsamoksia 17,5 g ja metatsaklooria 375 g/l. Clamoxia käytetään 1,5 -2,0 l/ha. Tankkiin lisätään aina Dash –kiinnitettä 0,75-1,0 l/ha.

Maavaikutteinen metatsakloori toimii parhaiten kosteassa maassa, kun rikat ovat pieniä. Imatsamoksi vaikuttaa vain lehtien kautta. Optimaalinen tilanne ruiskutukselle on kostea maa, tasaisesti taimettunut rikkakasvusto ja myöhemmin peittävä kasvusto. Vesimäärän on oltava riittävä, jotta ruiskutus tavoittaa myös kasvuston varjoon jäävät rikkakasvit. Vettä käytetään 100-400 l/ha.

Cleravo

Sisältää imatsamoksia 35 g/l ja kvinmerakkia 250 g/l. Cleravoa käytetään 0,8-1,0 l/ha. Tankkiin lisätään aina Dash -kiinnitettä 0,8-1 l/ha.

Imatsamoksi ja kvinmerakki ovat systeemisestivaikuttavia tehoaineita. Imatsamoksi on pääasiassa lehtivaikutteinen, mutta kvinmerakki vaikuttaa seka lehtien että maan kautta. Optimaalinen tilanne ruiskutukselle on kostea maa, tasaisesti taimettunut rikkakasvusto ja myöhemmin peittävä kasvusto. Vesimäärän on oltava riittävä, jotta ruiskutus tavoittaa myös kasvuston varjoon jäävät rikkakasvit. Vettä käytetään 100-400 l/ha.


Pese ruiskun säiliö huolellisesti käytön jälkeen noudattaen pienannosaineille annettuja ohjeita.

Clearfield® rypsin ja rapsin jääntikasvien torjunta

Ylös