Kumina [Carum carvi]

Kuminaa viljellään Suomessa noin 27 000 hehtaarilla.

Suomalainen kumina on vientituote. Se on tunnettu maailmanlaajuisesti laadukkuudestaan. Kumina on pääsääntöisesti lohkolla kolme vuotta, kylvövuosi ja kaksi satovuotta. Kuminalla on hyvä esikasviarvo.

Ylös