Öljykasvit

Rypsiä ja rapsia viljellään Suomessa noin 60 000 hehtaarilla.

Pääsääntöisesti Suomessa on viljelty kevätrypsiä ja -rapsia mutta syysrapsialat ovat viime vuosina lisääntyneet. Myös viljelyalat Clearfield tuotantomenetelmällä ovat olleet kasvussa. Menetelmän etuna on laajatehoinen ja helppo rikkatorjunta jonka avulla voidaan vähentää myös ruiskutuskertoja. Öljykasveilla on hyvä esikasviarvo, jonka takia niitä on hyvä pitää mukana viljelykierrossa.

Ylös