Vizura

Typpi stabilaattori lietteelle ja biokaasumädätteelle, kevät- kesä -ja syyslevitykseen jolla saat lisäarvoa lietteelle.

Vizura

Typpi stabilaattori lietteelle ja biokaasumädätteelle, kevät- kesä -ja syyslevitykseen jolla saat lisäarvoa lietteelle.


Hyötyjä

  • Nitrifikaation estäjä, joka estää typpihävikkiä maaperässä lietteen tai biokaasumädätteen levityksen jälkeen.
  • Riippuen lietteen typpipitoisuudesta ja määrästä voidaan saada jopa 30 – 50 kg typpeä lisää käyttöön
  • Kokeissa saatu 5 – 9 % sadonlisiä, parantaa sadon sulavuutta ja nostaa valkuaispitoisuutta.
  • Parantaa fosforin ja useiden hivenravinteiden saatavuutta
  • Vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään parhaillaan jopa 50% (typpioksiduuli)
  • Vähentää nitraattitypen huuhtoutumista/haihtumista ja ympäristön ravinnekuormitusta

Yksityiskohdat

Yleistä tietoa

Nimi Vizura
Aineet 3.4-dimethylpyrazole, fosforihappo

Symbolit

  • GHS-05
  • GHS-08

Yleistä tietoa

Nimi Vizura
Aineet 3.4-dimethylpyrazole, fosforihappo

Symbolit

  • GHS-05
  • GHS-08
Ylös