Storm® Ultra Secure esittely

Uuden innovatiivisen myslimäisen olomuodon ansiosta maittavuus ja kestävyys on uudella tasolla, ilman vahamaisia sideaineita. Todistetusti tehokas käyttövalmis flokumafeeni palasyötti, tehoaa kertasyönnillä rottiin ja hiiriin.

Storm® Ultra Secure esittely

Uuden innovatiivisen myslimäisen olomuodon ansiosta maittavuus ja kestävyys on uudella tasolla, ilman vahamaisia sideaineita. Todistetusti tehokas käyttövalmis flokumafeeni palasyötti, tehoaa kertasyönnillä rottiin ja hiiriin.


Hyötyjä

  • Erittäin houkutteleva, vilja- ja siementäytteinen syötti, jota jyrsijät eivät voi vastustaa. Vahaton syötti.
  • Yksi syöntikerta riittää. Torjuu nopeasti jopa vastustuskykyisiä jyrsijöitä.
  • Myslimäinen syötti, jonka on osoitettu kestävän äärimmäisissä lämpötiloissa ja kosteudessa, ei sula tai homehdu helposti – näin taataan suorituskyky myös haasteellisissa olosuhteissa
Käyttöturvallisuustiedote/Säkerhetsdatablad

KTT Storm® Ultra Secure

Yleistä tietoa

Nimi Storm® Ultra Secure

Yleistä tietoa

Nimi Storm® Ultra Secure

Miksi Storm® Ultra Secure?

Erittäin houkutteleva ja maittava viljapohjainen syötti

Vilja- ja siemenetäytteinen syötti sisältää innovatiivisen BASF:n patentoiman sideaineen, jolla on erinomainen suorituskyky ja se ei sisällä vahaa. Tämän uuden keksinnön vuoksi syötti sisältää entistä suuremman osan ainesosia, joita jyrsijät eivät voi vastustaa verrattuna vahapohjaisiin syötteihin. Tämän vuoksi Storm Ultra Secure on vähintään kaksikertaa maittavampi kuin markkinoiden vahapohjaiset tuotteet. Seuraavissa kuviossa on esitelty Storm® Ultra Secure:n maittavuutta rotille ja hiirille tehdyissä kokeissa. Lähde:BASF.

Maittavuus 1,0 tarkoittaa, että jyrsijät söivät yhtä paljon syöttiä ja kontrolliruokavaliota.

Maittavuus 3,0 tarkoittaa, että jyrsijät söivät 3 kertaa enemmän syöttiä kuin kontrolliruokavaliota. Tälläinen maittavuus on erittäin hyvä.

Torjuu tehokkaasti jyrsijöitä, joilla on vastustuskykyä antikoagulanttipohjaisiin biosideihin

Antikoagulantti-pohjaisien biosidien käyttö alkoi Euroopassa 1950-luvun alussa. Niiden käyttöönotto mullisti jyrsijöiden torjunnan tarjoten paljon tehokkaamman menetelmän jyrsijöiden torjumiseksi verrattuna aiemmin saatavilla oleviin biosideihin. 1950-luvun lopulla varfariinin lisäksi Euroopan markkinoille tuotiin useita antikoagulantteja, mukaan lukien klorofasinoni, difasinoni ja koumatetralyyli. Valitettavasti vain muutama vuosi näiden tuotteiden lanseeraamisen jälkeen isorottien (Rattus norvegicus) ja kotihiirten (Mus musculus) populaatioilla oli kehittynyt resitenssiä, eli vastustuskykyä, näille varhaisille antikoagulanteille ja jyrsijät pystyivät kuluttamaan huomattavan määrän syöttejä ja silti selviytyä. Biosidien tehon menetys johtuu jyrsijäkannasta, jolla on perinnöllinen ja suhteellisen hyvä kestokyky näille antikoagulanteille. Näitä jyrsijöitä kutsuttiin varfariiniresistenteiksi jyrsijöiksi. Resistenssin leviäminen kannusti jyrsijäntorjuntaan keskittyviä yrityksiä uusien ja tehokkaampien antikoagulantti valmisteiden kehittämiseen, joille ei olisi vastustuskykyä ja 1970-luvun alussa ilmestyi markkinoille difenakumia, jota seurasi pian bromadioloni. Niiden käyttöönoton aikaan niiden katsottiin olevan tehokkaita jyrsijäpopulaatioita vastaan, joiden tiedettiin olevan vastustuskykyisiä varhaisille antikoagulanteille. Näiden uusien antikoagulanttien erottamiseksi vanhemmista antikoagulanteista termiä ‘toisen sukupolven antikoagulantit’.

Myöhemmin, 1980- ja 1990-luvuilla, Euroopan markkinoille ilmestyi uusia biosidejä, jotka olivat brodifakumi, flokumafeeni ja viimeksi difetialoni. 1970-luvun loppupuolella resistenssiä löytyi difenakumille ja myöhemmin myös bromadiolonille. Flokumafeeni on veren hyytymisen estävä kolmannen sukupolven antikoagulantti. Flokumafeenille ei ole resistenssiä. Voimakkaalla flokumamafeenillä saadaan 100% teho myös resistentteihin jyrsjijänkantoihin.

Tässä kaaviossa esitellään tutkimusta, jossa Storm® Ultra Secure:n tehoa testattiin jyrsijäkannoissa, joissa oli havaittu resistenssiä antikoagulantti-pohjaisille biosideille. Teho oli kaikissa kokeissa 100%.

Nopea torjuntatulos; jyrsijäpopulaation torjunta on mahdollista 10-14 vrk.

Storm® Ultra Secure tehoaa yhden syöntikerran jälkeen ja jyrsijät kuolevat 3-10 päivän päästä syönnistä. Sitä käytetään pulssisyötityksenä seuraavasti:

KäyttöAnnosteluMäärä / syöttölaatikko
Rotat; sisä-ja ulkokäyttöPulssisyötitys:7 pv + 7pv + 7pv*50-75g eli 2-3 kpl
Hiiret; sisäkäyttöPulssisyötitys:7 pv + 7pv + 7pv*15-25g eli 1 kpl
*= pulssisyötityksellä tuhoat isonkin populaation 21 päivässä.

Storm® Ultra Secure:n ympäristöprofiili on perinteisiä antikoagulantteja parempi

Storm® Ultra Securella on toisen sukupolven antikoagulantti-biosideihin nähden pienempi sekundaarisen myrkytyksen riski, jotka sisältävät tehoainetta ≥ 30 ppm.. Myös ei-kohde-eliöiden riski myrkytyksille on pienempi.

Ylös