BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Regalis Plus

Kasvunsääde

Kasvunsäätöön käytettävä valmiste omena- ja päärynäpuilla

Avainominaisuudet:

Omena- ja päärynäpuilla kasvun hillitseminen ja/tai tulipoltteen torjuntaan.

Regalis Plus vaikuttaa kolmella eri tavalla: Proheksadioni-kalsium estää gibberelliinihapon biosynteesin yhden vaiheen ja se hillitsee vuosikasvainten kasvua. Se estää myös aminosyklo-propanikarboksyylihapon muodostumisen. Tämä johtaa etyleenin vähentyneeseen määrään ja vähentää samalla kasvin stressireaktioita kuten raakileiden putoamista (oma harvennus). Proheksadioni-kalsium edistää 3-deoksiflavonidien (luteoforoli; luteoliflavani) muodostumista, minkä nähty lisäävän käsiteltyjen kasvien vastutuskykyä tiettyjä kasvitauteja vastaan (esim. tulipolte). Proheksadioni-kalsium ei suoranaisesti suojaa sieni- tai bakteeritaudeilta.

Hyötyjä

  • Hillitsee vuosikasvainten kasvua
  • Parantaa satovarmuutta estämällä raakileiden putoamista
  • Hedelmät valmistuvat tasaisemmin, kun vegetatiivinen ja satoa tuottava kasvu ovat tasapainossa
  • Parantaa vastustuskykyä kasvitauteja vastaan, erityisesti tulipoltetta vastaan
  • Parantaa ilmavuutta ja lisää valon määrää puun latvuksessa

Yleistä tietoa

Nimi Regalis Plus
Formulaatio
Aineet 100 g/kg Proheksadioni-kalsium
Käyttöturvallisuustiedote Regalis Plus Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedot Regalis Plus Tuotetiedot
Myyntipäällys Regalis Plus Myyntipäällys
  • GHS-07

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Ylös