BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

RAK 3+4

Feromonit

Tuholaisten häirintään omena- ja päärynäpuilla

Avainominaisuudet:

RAK 3 + 4 on omena- ja päärynäpuiden oksille ripustettava feromonivalmiste, jolla häiritään omenakääriäiskoiraiden toimintaa. Valmiste houkuttelee omenakääriäiskoiraiden lisäksi omenanlehti-, omenankuori-, verso-, ruoste- sekä ruskorullakääriäiskoiraita. Valmisteampullista erittyvät synteettiset kääriäisnaaraiden feromonit houkuttelevat kääriäiskoiraita puoleensa, jolloin ne eivät löydä naaraita pariutuakseen. Tämä ehkäisee kääriäispopulaation kasvua ja vähentää kääriäisten aiheuttamia tuhoja omena- ja päärynäviljelmillä sekä myös muuta kääriäisten torjuntatarvetta.

Paras tulos saavutetaan suuremmilla yhtenäisillä viljelmillä, jossa on saman korkuinen puusto. Eri korkuisia puita sisältävillä viljelmillä ampullit ripustetaan korkeimpiin puihin ja mahdollisesti niiden määrää lisätään hehtaaria kohti. Noin 2 metrin leveydelle viljelyksen ulkoreunoilla asennetaan kaksinkertainen määrä ampulleja, jolloin feromoneilla luodaan selvä raja ulkopuolella olevaan alueeseen. Ampullit tulee ripustaa mieluiten puun ulkoreunaan selkeän feromonirajan luomiseksi. Suurempi määrä ampulleja on erityisen tärkeää asentaa reunoihin, jotka rajoittuvat muihin viljelykasveihin, metsään tai muihin käsittelemättömiin hedelmäviljelmiin, jos etäisyys lohkojen välillä on 10 – 100 m, sekä puutarhoihin jotka sijaitsevat viljelmien keskellä. Tämä estää hyönteiskoiraiden läpipääsyä, naaraiden löytämistä ja pariutumista. Puiden korkeus mitataan keväällä ennen niiden versontaa. Ampullit ripustetaan käsin eri korkeuksiin, jotta feromonien tuoksu kattaa koko viljelyalan mahdollisimman tasaisesti. Ampulleista leviää feromonia ilmaan pitkin kasvukautta.

Hyötyjä

  • Tehokas feromonivalmiste kääriäisten häirintään omena- ja päärynäpuilla
  • Helppo käsitellä
  • Suojaa koko kasvukauden ajaksi

Yleistä tietoa

Nimi RAK 3+4
Formulaatio
Aineet 4 % (Z)-11-tetradekan-1-yyliasetaatti, 4 % (EE)-8,10-dodekadien-1-oli
Käyttöturvallisuustiedote RAK 3+4 Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedot RAK 3+4 Tuotetiedot
Myyntipäällys RAK 3+4 Myyntipäällys
  • GHS-07
  • GHS-09

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Pihlajanmarjakoi
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Pihlajanmarjakoi
Ylös