BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Medax Max

Kasvunsääde

Uutta kemiaa kaikkien viljalajien kasvunsäätöön

Avainominaisuudet:

Medax Max on tehokas uutta kemiaa sisältävä ratkaisu viljojen kasvustorakenteen hallintaan, tehoa joka näkyy kasvustossa. Valmisteen vaikutus perustuu pääasiassa proheksadioni-kalsium tehoaineeseen, joka vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti heti käsittelyn jälkeen, vakuuttavasti myös viileissä olosuhteissa. Toinen täydentävä tehoaine on trineksapakki-etyyli, jonka vaikutus tulee esille myöhemmin hitaampana vaikutuksena, täydentäen pitkäkestoista vaikutusta tehden tuotteesta hyvin kokonaisvaltaisen.

Valmiste on erittäin monipuolinen ratkaisu kasvustorakenteen hallintaan. Erittäin aikaisin käytettynä, ennen korrenkasvun alkua tuote pysäyttää pääverson kasvua, luoden sivuversojen muodostumiselle paremmat edellytykset ja samalla tasaten niiden kehitysrytmiä. Aikaisessa vaiheessa tapahtuvan käsittelyn on tutkittu stimuloivan myös juuriston kasvua ja potentiaalisesti parantavan kuivuuden kestoa ja ravinteiden ottoa. Proheksadioni-kalsium tehoaineen nopean vaikutuksen ansiosta valmisteella saadaan samoja vaikutuksia hieman myöhemmin käsiteltäessä kuin hitaammin vaikuttavilla tehoaineilla, tämä mahdollistaa tankkiseokset aikaisen rikkakasvien torjunnan kanssa, tavoiteltaessa edellä mainittuja vaikutuksia.

Medax Max on erittäin tehokas ratkaisu vähentämään juurilakoa, eli kasvin alaosan heikkoudesta johtuvaa lakoa. Myöhästetyn rikkakasvien torjunnan (eli korrenkasvun alussa) yhteydessä saadaan optimaalinen vaikutus laontorjunnan kannalta, kun halutaan lyhentämään kasvin alimpia solmuvälejä, kasvattaa korrenhalkaisijaa ja paksuntaa soluseinämien paksuutta. Suomen kasvukausi on lyhyt ja kasvien kasvurytmi on erittäin nopea. Kasvinsuojeluainekokeissa on havaittu, viljat kasvavat korrenkasvun alusta lippulehtivaiheeseen saakka n. 1 viikossa, tämä tarkoittaa sitä että tehoaineen on vaikutettava välittömästi käsittelyn kasvissa, kun halutaan saada vaikutusta kasvin alimpiin osiin ja estettyä lakoriskin syntymistä. Proheksadioni-kalsiumilla on vakuuttava ja nopea teho myös viileissä olosuhteissa, kun valmisteen toisen tehoaineen eli trineksapakki-etyylin vaikutus voi alkaa viileissä olosuhteissa vasta reilun viikon päästä tutkimusten mukaan.

Medax Max sopii hyvin myös jaetuiden käsittelyiden myöhäisempiin osiin eli ns. lippulehtivaiheen käsittelyihin, yhdessä kasvitautien torjunta valmisteiden kanssa. Myöhäisillä käsittelyillä lyhennetään kasvin ylimpien solmuvälien pituutta ja jolloin painopiste pysyy matalammalla. Silloin lyhyempiin kasvustoihin ei kohdistu tuulesta tai/ja sateesta johtuen niin suurta lakoonnuttavaa voimaa ja lakoriski pienenee oleellisesti.

Hyötyjä

  • Nopea ja pitkäkestoinen vaikutus kahden tehoaineen ansiosta
  • Vakuuttava teho kaikilla viljalajeille, myös viileissä olosuhteissa
  • Tehokas aikaisissa ja myöhäisissä käsittelyissä
  • Hyvät tankkiseosmahdollisuudet, myös hukkakauran torjunnassa

Yleistä tietoa

Nimi Medax Max
Formulaatio
Aineet 75 g/kg trineksapakki-etyyli, 50 g/kg proheksaadioni-kalsium
Myyntipäällys Medax Max Myyntipäällys
Tuotetiedot Medax Max Tuotetiedot
Käyttöturvallisuustiedote Medax Max Käyttöturvallisuustiedote
Markkinointi Medax Max Markkinointi

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Kasvunsääteet
Ylös