Priaxor

Uuden tyyppinen SDHI sukupolven valmiste kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Priaxor

Uuden tyyppinen SDHI sukupolven valmiste kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.


Hyötyjä

 • Laaja teho ja poikkeuksellisen pitkä tautisuoja, jopa 50 pv
 • Parantava (kuratiivinen) teho jo alkaneeseen tauti-infektioon
 • Joustava käyttää (ajoitus, annos, tankkiseokset)
 • Mahdollisuus yhden ruiskutuksen taktiikkaan ohralla ja kauralla
 • Toimii tutkitusti pienilläkin vesimäärillä 100 l/ha
 • Fysiologisia hyötyjä abioottiseen stressiin (esim. kuivuus, kuumuus)

Yksityiskohdat

Yleistä tietoa

Nimi Priaxor
Aineet 75 g/l fluksapyroksadi, 150 g/l pyraklostrobiini

Myrkylliset kuvakkeet

 • GHS-07
 • GHS-08
 • GHS-09

Yleistä tietoa

Nimi Priaxor
Aineet 75 g/l fluksapyroksadi, 150 g/l pyraklostrobiini

Myrkylliset kuvakkeet

 • GHS-07
 • GHS-08
 • GHS-09

Miksi Priaxor?

Priaxor on Xemiumia (SDHI) ja Pyraklostrobiinia (strobiluriini) sisältävä systeeminen fungisidi ohralle, kevät-ja syysvehnälle, kauralle, rukiille ja ruisvehnälle.

Priaxor on ensimmäinen tuote, jossa SDHI- ja strobiluriinityyppiset tehoaineet ovat valmiina ratkaisuna samassa kannussa. Priaxor antaa pitkän ja tehokkaan tautisuojan kasvustolle, maksimaaliseen satopotentiaalin hyödyntämiseksi. Yhdistettynä Xemiumin pitkä ja systeeminen teho, pyraklostrobiinin vakuuttavaan tehoon sekä fysiologisiin hyötyihin on saatu kehitettyä erittäin monipuolinen ratkaisu kasvitautien torjuntaan.

Priaxor tuo joustavuutta lisää mahdollisuuksia kasvitautien torjuntaa. Tutkimusten perusteella Priaxorilla voidaan saavuttaa jopa kasvukauden kattava tautisuoja ohralla ja kauralla myöhästetyn rikkakasvien torjunnan yhteydessä, ns. T1 ruiskutuksessa. Tällöin ohralla ja kauralla ei välttämättä tarvita kuin yksi ruiskutusajokerta kasvukaudessa, kun käytetään reilua annosta. Mallasohralla voidaan käsittely tehdä myös joustavasti tautipaineen mukaan korrenkasvun alusta - lippulehdelle. Priaxor on käyttövalmis seos ohralle, kauralle ja rukiille.

Vehnällä valmiste toimii tehokkaasti antaen pitkän tautisuojan sen tärkeimpiä tauteja vastaan. Vehnän pidemmän kasvuajan takia suositellaan Priaxor ruiskutus tehtäväksi tähkän esilletulovaiheessa.

Kevät-ja syysvehnän kasvitautien torjunnassa Priaxoria tulee käyttää tankkiseoksena muun vaikutustavan omaavan valmisteen kanssa, esim. Juventus.

Priaxor edustaa BASF’n pitkälle kehitettyä formulointiteknologia osaamista, jonka ansiosta valmiste leviää ja tarttuu kasvuston pinnoille ihanteellisesti ruiskutuksessa, saavuttaen nopeasti myös sateenkeston.

Tämä SDHI-valmiste (Succinate DeHydrogenase Inhibitor) kuuluu kasvitautiaineiden uusimpaan sukupolveen. BASF esitteli Xemiumin vuonna 2012.

Se on nostanut tautitorjunnan Euroopassa uudelle tasolle esimerkiksi Adexar-, Librax- ja Ceriax-valmisteiden avulla.

Xemium tunnetaan erittäin nopeasta imeytymisestä kasveihin, tehokkaasta siirtymisestä kasvien solukossa sekä kyvystään muodostaa säänkestäviä kertymiä kasvustoon, joista vaikuttavaa tehoainetta vapautuu pitkäkestoisesti. Näiden ominaisuuksien avulla varmistetaan erinomainen parantava (kuratiivinen) vaikutus, jopa pitkälle, jolla voidaan pysäyttää piilevään tartuntaan (latentiksi) siirtyneet tautitartunnat. Siksi vaikutus on tehokkaampi kaikissa olosuhteissa, ja kasvusto voidaan ruiskuttaa useita päiviä kestävän ajanjakson kuluessa. Tehoainetta vapautuu kasvuston pinnalla ja sisällä sijaitsevista kertymistä pitkän ajan kuluessa. Hitaan vapautumisen avulla varmistetaan kauan kestävä teho ja parantava vaikutus. Viljan merkittävimpien kasvitautien torjumisen lisäksi Xemium vahvistaa ja lyhentää korsia, joten sen avulla voidaan vähentää korsien taipumisen ja katkeamisen riskiä erityisesti ohralla.

Kuuluu strobiluriinien ryhmään, jota käytetään kasvitautien torjuntaan tarkoitetuissa aineissa, kuten Comet Pro ja Signum.

Pyraklostrobiini ei ole täysin systeeminen perinteisessä mielessä, vaan se jakautuu tehokkaasti kasvisolukossa kertymättä kasvien nestevirtaukseen.

Pyraklostrobiini tehoaa useimpiin kasvitauteihin. Lisäksi sillä on useita dokumentoituja fysiologisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti sadon määrään ja laatuun – vaikkei kasvitauteja olisi havaittu. Pyraklostrobiini lisää antioksidanttien tuotantoa eli kuivuuden ja otsonin aiheuttaman stressin sietokykyä.

Lisäksi se vahvistaa kasvien luonnollisia immuunipuolustusmekanismeja. Samalla etyleeniä muodostuu vähemmän. Tämä stressihormoni voi esimerkiksi aiheuttaa liian aikaista tuleentumista.

Priaxor tehoaa vakuuttavasti erilaisissa tilanteissa, joka antaa viljelijälle joustavuutta valmisteen käytössä. Kokeessa on testattu normaalin vettä 200 I/ha sijasta myös ruiskutuksen vesimääränä 100 I/ha. Lisäksi perinteisen B = lippulehtikäsittelyn lisäksi, tulokset myöhästetyn rikkakasvien torjunnan A = ajoituksen ruiskutuksista. Kirkein sato saavutettiin tässä kokeessa jaetulla käsittelyllä.

BASF on tehnyt yhdessä Lantmännen Agron kanssa kokeita, joissa on selvitetty Priaxor fungisidin käytön kilpailukykyä aikaisessa vaiheessa ruiskutettuna verrattuna perinteiseen lippulehtivaiheen kasvitautien torjuntaan.

Käytännössä ruiskutusajankohtana oli myöhäinen rikkakasvien torjunta eli ns. T1-vaiheen ruiskutus, korrenkasvun alussa. muiden fungisidien ruiskutusajankohtana käytettiin perinteistä lippulehtivaihetta. Viljelijä näkökulmasta se tarkoittaa yhtä erillistä kasvitautien torjunta ruiskutusta ja siitä syntyviä kustannuksia.

Kokonaisuudessa kokeita on tehty 4 eri kasvukautena, joista 3 vuotena käsittelyiden ohjelmat ovat olleet identtisiä. Siksi taulukossa esitetään vuosien 2018-2020 tulosten keskiarvot. Priaxor antoi keskiarvona hyvän 749 kg sadonlisän T1 ruiskutuksessa. Paras kilpaileva lippulehtivaiheen käsittely tuotti lähes saman satomäärän, siihen pääsemiseksi edellytys oli kuitenkin +33% suurempi annos ja erillinen ruiskutusajokerta.

Vuoden 2017 kokeissa ei ollut Propulse FX käsittelyä ja Elatus Eran pienempi annos oli 0,75 l/ha, muut käsittelyt olivat identtiset. Kyseinen kasvukausi oli kostea ja kasvitautipaine oli myös suuri. Priaxor toimi T1 vaiheen ruiskutuksessa erinomaisesti myös niissä olosuhteissa tuottaen sadonlisää jopa 2 160 kg/ha. Tulos oli suhteessa muihin ratkaisuihin samanlainen kuin 3 muuna kasvukautena.

Kokonaisuutena Priaxor tuotti siis 4 vuoden koesarjassa viljelijälle parhaan taloudellisen lopputuloksen, kun kaikki kustannukset huomioidaan. Ollen helppo ja yksinkertaisin ratkaisu viljelijälle. Pienentäen työmäärä verrattuna perinteiseen erilliseen lippulehtivaiheen ruiskutukseen ja toisaalta avaten mahdollisuuksia tiloille tehokkaaseen tautitorjuntaa, jotka eivät halua tehdä erillistä ruiskutusajokertaa.

Yritystoiminnan kannalta tärkeänä asiana, palauttaen sijoitetun pääoman moninkertaisena takaisin.

Priaxor yhden ruiskutuksen taktiikka

Ylös