Balaya® - Tehoa, joka näkyy pellolla

Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu kaikkien viljojen tautitorjuntaan, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille.

Balaya® - Tehoa, joka näkyy pellolla

Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu kaikkien viljojen tautitorjuntaan, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille.


Hyötyjä

  • Pitkän ja laajan tautisuojan Revysol kemiaa, parantavalla (kuratiivisella) teholla
  • Monipuolinen ratkaisu kaikille viljoille yhdessä kanisterissa
  • Uusi työkalu resistenssin hallintaan

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeyty-misen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systee-misten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka te-hostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Tekninen informaatio
Käyttöturvallisuustiedote/Säkerhetsdatablad

KTT Balaya

Tuotetiedot

Balaya Tuotetiedot

Myyntipäällys

Balaya Myyntipäällys

Yksityiskohdat

Yleistä tietoa

Nimi Balaya

Avainominaisuudet:

Kiteytettynä helppokäyttöinen ratkaisu kaikille viljoille, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille. Balaya sisältää isopropanoli-atsoli tehoaineryhmän uutta Revysolia sekä strobiluriineista vahvaa pyraklostrobiinia. Tehokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa ja uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan. Revysol kiinnittyy taudinaiheuttajan kohde entsyymiin keskimäärin 100 kertaa tiukemmin kuin perinteiset triatsolit. Vaikka Balayan vahvuus on monipuolisuus kaikilla viljoilla, on tehoaineyhdistelmää hyvä kevät-ja syysvehnien tautien torjunnassa. Valmisteen käytöllä saavutetaan myös fysiologisia hyötyjä, jotka parantavat kasvien elinvoimaisuutta mm. stressiolosuhteista kuivuudessa ja kuumuudessa kasvusto pysyy pidempään vihreänä ja yhteyttävänä.

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

KäyttökohteetKäyttöajankohtaKäyttömäärä
Kevät-ja syysvehnä, ohra, kaura, ruis ja ruisvehnä Korrenkasvun alku – kukinnan loppu,
BBCH: 30 - 69
0,5 - 0,8 (-1,5) l/ha, myös jaettu käsittely sallittu

Vaikutustapa

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

FRAC-luokitus

Revysol eli mefentriflukonatsoli kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien kohdealaryhmään G1 ja triatsolien FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen.

Pyraklostrobiini kuuluu hengitysinhibiittoreihin, QoI-aineiden (Quinone outside inhibitors) strobiluniirien kohdealueryhmään C3 ja metoksi-karbamaattien kemialliseen ryhmään FRAC-koodi 11. QoI-fungisidien resistenssiriskiä pidetään suurena.

Huomioitavaa: Käyttömäärät vaihtelevat tautipaineen mukaan pääasiassa 0,5-0,8 l/ha.

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Sateenkesto: 0,5-1 h

Varoaika: 35 vrk

Käytön rajoitukset: Ei erityisiä tuotekohtaisia

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei ole

Pohjavesirajoitus: Ei

Vesistöetäisyysrajoitukset:

KäyttökohteetSuutintyyppi
 
Viuhkasuutin
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin
 50 % vähennys75 % vähennys90 % vähennys
Kevätviljat 10 m5 m5 m5 m
Syysviljat10 m5 m 3 m3 m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei rajoituksia vierekkäisille viljelykasveille tai seuraaville viljelykasveille myöskään kasvuston tuhoutuessa kasvukaudella.

Tuoteominaisuudet:

Tehoaineet: Revysol 100g/l, Pyraklostrobiini 100g/l

Olomuoto: EC, emulgoituva neste

Varastointi: Alin 0°C – ylin +30°C

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l/ 4kpl

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Valmistaja: BASF

Yleistä tietoa

Nimi Balaya

Avainominaisuudet:

Kiteytettynä helppokäyttöinen ratkaisu kaikille viljoille, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille. Balaya sisältää isopropanoli-atsoli tehoaineryhmän uutta Revysolia sekä strobiluriineista vahvaa pyraklostrobiinia. Tehokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa ja uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan. Revysol kiinnittyy taudinaiheuttajan kohde entsyymiin keskimäärin 100 kertaa tiukemmin kuin perinteiset triatsolit. Vaikka Balayan vahvuus on monipuolisuus kaikilla viljoilla, on tehoaineyhdistelmää hyvä kevät-ja syysvehnien tautien torjunnassa. Valmisteen käytöllä saavutetaan myös fysiologisia hyötyjä, jotka parantavat kasvien elinvoimaisuutta mm. stressiolosuhteista kuivuudessa ja kuumuudessa kasvusto pysyy pidempään vihreänä ja yhteyttävänä.

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

KäyttökohteetKäyttöajankohtaKäyttömäärä
Kevät-ja syysvehnä, ohra, kaura, ruis ja ruisvehnä Korrenkasvun alku – kukinnan loppu,
BBCH: 30 - 69
0,5 - 0,8 (-1,5) l/ha, myös jaettu käsittely sallittu

Vaikutustapa

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

FRAC-luokitus

Revysol eli mefentriflukonatsoli kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien kohdealaryhmään G1 ja triatsolien FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen.

Pyraklostrobiini kuuluu hengitysinhibiittoreihin, QoI-aineiden (Quinone outside inhibitors) strobiluniirien kohdealueryhmään C3 ja metoksi-karbamaattien kemialliseen ryhmään FRAC-koodi 11. QoI-fungisidien resistenssiriskiä pidetään suurena.

Huomioitavaa: Käyttömäärät vaihtelevat tautipaineen mukaan pääasiassa 0,5-0,8 l/ha.

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Sateenkesto: 0,5-1 h

Varoaika: 35 vrk

Käytön rajoitukset: Ei erityisiä tuotekohtaisia

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei ole

Pohjavesirajoitus: Ei

Vesistöetäisyysrajoitukset:

KäyttökohteetSuutintyyppi
 
Viuhkasuutin
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin
 50 % vähennys75 % vähennys90 % vähennys
Kevätviljat 10 m5 m5 m5 m
Syysviljat10 m5 m 3 m3 m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei rajoituksia vierekkäisille viljelykasveille tai seuraaville viljelykasveille myöskään kasvuston tuhoutuessa kasvukaudella.

Tuoteominaisuudet:

Tehoaineet: Revysol 100g/l, Pyraklostrobiini 100g/l

Olomuoto: EC, emulgoituva neste

Varastointi: Alin 0°C – ylin +30°C

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l/ 4kpl

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Valmistaja: BASF

Miksi Balaya?

Balaya - Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan

Balaya sisältää uuden isopropanoli-atsoli tehoaine-ryhmän vallankumouksellista Revysolia sekä strobilu-riineista nimenomaan vahvaa pyraklostrobiinia. Te-hokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa sekä uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan.

Tehoa, joka näkyy pellolla

  • Osta 0,7 l/ha, tautipaineen mukaan 0,6-0,8 l/ha
  • Ohralle lippulehtivaiheessa ja vehnälle tähkälle
  • Parantaa fysiologista stressinsietoa (esim. kuivuus ja kuumuus)
  • Varaa lisää siilotilaa sadolle!

Tutkia Balaya

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Revysol kiinnittyy taudinaiheuttajan kohde entsyymiin keskimäärin 100 kertaa tiukemmin kuin perinteiset triatsolit. Vaikka Balayan vahvuus on monipuolisuus kaikilla viljoilla, voidaan tehoaineyhdistelmää pitää optimaalisena erityisesti kevät-ja syysvehnän tautien torjuntaan erityisesti Suomen olosuhteissa. Valmisteen käytöllä saavutetaan myös fysiologisia hyötyjä, jotka parantavat kasvien elinvoimaisuutta stressiolosuhteista mm. kuivuudessa ja kuumuudessa kasvusto pysyy pidempään vihreänä ja yhteyttävänä.

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

Balaya viljassa

Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu kaikkien viljojen tautitorjuntaan, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille.

Balaya sisältää uuden isopropanoli-atsoli tehoaine-ryhmän vallankumouksellista Revysolia sekä strobiluriineista nimenomaan vahvaa pyraklostrobiinia. Tehokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa sekä uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan.

Ylös