BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Balaya® - Tehoa, joka näkyy pellolla

Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu kaikkien viljojen tautitorjuntaan, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille.

Balaya sisältää uuden isopropanoli-atsoli tehoaine-ryhmän vallankumouksellista Revysolia sekä strobiluriineista nimenomaan vahvaa pyraklostrobiinia. Tehokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa sekä uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan.

Hyötyjä

  • Pitkän ja laajan tautisuojan Revysol kemiaa, parantavalla (kuratiivisella) teholla
  • Monipuolinen ratkaisu kaikille viljoille yhdessä kanisterissa
  • Uusi työkalu resistenssin hallintaan
  • Tehokas ratkaisu pohjavesialueille

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeyty-misen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systee-misten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka te-hostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Yksityiskohdat

Nimi Balaya

Viljat

KäyttökohteetKäyttöajankohta
Kevät-ja syysvehnä, ohra, kaura, ruis ja ruisvehnä Korrenkasvun alku – kukinnan loppu, BBCH: 30 - 69

Vaikutustapa

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

FRAC-luokitus

Revysol eli mefentriflukonatsoli kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien kohdealaryhmään G1 ja triatsolien FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen.

Pyraklostrobiini kuuluu hengitysinhibiittoreihin, QoI-aineiden (Quinone outside inhibitors) strobiluniirien kohdealueryhmään C3 ja metoksi-karbamaattien kemialliseen ryhmään FRAC-koodi 11. QoI-fungisidien resistenssiriskiä pidetään suurena.

Huomioitavaa: Suositeltavat käyttömäärät vaihtelevat tautipaineen mukaan kevätviljoilla pääasiassa 0,5-0,75 l/ha, syysviljoille kovassa tautipaineessa joskus hieman enemmänkin.

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Sateenkesto: 0,5-1 t

Varoaika: 35 vrk, tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Käytön rajoitukset: Tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei ole

Pohjavesirajoitus: Ei, tarkasta tieto rekisteröinnin jälkeen

Vesistöetäisyysrajoitukset: Tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole

Tuoteominaisuudet:

Tehoaineet: Revysol 100g/l, Pyraklostrobiini 100g/l

Olomuoto: EC, emulsiokonsentraatti

Varastointi: Alin 0°C – ylin +30°C

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l/ 4kpl

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Valmistaja: BASF

Nimi Balaya
KäyttökohteetKäyttöajankohta
Kevät-ja syysvehnä, ohra, kaura, ruis ja ruisvehnä Korrenkasvun alku – kukinnan loppu, BBCH: 30 - 69

Vaikutustapa

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

FRAC-luokitus

Revysol eli mefentriflukonatsoli kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien kohdealaryhmään G1 ja triatsolien FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen.

Pyraklostrobiini kuuluu hengitysinhibiittoreihin, QoI-aineiden (Quinone outside inhibitors) strobiluniirien kohdealueryhmään C3 ja metoksi-karbamaattien kemialliseen ryhmään FRAC-koodi 11. QoI-fungisidien resistenssiriskiä pidetään suurena.

Huomioitavaa: Suositeltavat käyttömäärät vaihtelevat tautipaineen mukaan kevätviljoilla pääasiassa 0,5-0,75 l/ha, syysviljoille kovassa tautipaineessa joskus hieman enemmänkin.

Vesimäärä: 100-300 l/ha

Sateenkesto: 0,5-1 t

Varoaika: 35 vrk, tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Käytön rajoitukset: Tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei ole

Pohjavesirajoitus: Ei, tarkasta tieto rekisteröinnin jälkeen

Vesistöetäisyysrajoitukset: Tarkentuu rekisteröinnin yhteydessä

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole

Tuoteominaisuudet:

Tehoaineet: Revysol 100g/l, Pyraklostrobiini 100g/l

Olomuoto: EC, emulsiokonsentraatti

Varastointi: Alin 0°C – ylin +30°C

Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l/ 4kpl

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Valmistaja: BASF

Miksi Balaya?

Balaya - Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan

Balaya sisältää uuden isopropanoli-atsoli tehoaine-ryhmän vallankumouksellista Revysolia sekä strobilu-riineista nimenomaan vahvaa pyraklostrobiinia. Te-hokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa sekä uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan.

Tutkia Balaya

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Revysol kiinnittyy taudinaiheuttajan kohde entsyymiin keskimäärin 100 kertaa tiukemmin kuin perinteiset triatsolit. Vaikka Balayan vahvuus on monipuolisuus kaikilla viljoilla, voidaan tehoaineyhdistelmää pitää optimaalisena erityisesti kevät-ja syysvehnän tautien torjuntaan erityisesti Suomen olosuhteissa. Valmisteen käytöllä saavutetaan myös fysiologisia hyötyjä, jotka parantavat kasvien elinvoimaisuutta stressiolosuhteista mm. kuivuudessa ja kuumuudessa kasvusto pysyy pidempään vihreänä ja yhteyttävänä.

Pitkälle optimoitu formulaatio takaa nopean imeytymisen ja tasaisen leviämisen kasvustoon kylmissäkin olosuhteissa. Formulaatin ja tehoaineiden systeemisten ominaisuuksien ansiosta tuote on tehokas myös ruiskutettaessa pienillä vesimäärillä, joka tehostaa ruiskutustyötä merkittävästi.

Revysol ja pyraklostrobiini tehoaineet omaavat molemmat systeemisiä ominaisuuksia ja antaen pitkän tautisuojan.

Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Pyraklostrobiini estää mitokondrioissa hengityksen ja vähentää energiapitoisen ATP:n kykyä tukea sienisolun tärkeitä prosesseja, jolloin energian tuotanto romahtaa.

Balaya viljassa

Balaya vehnässä

Balaya ohrassa

Vallankumouksellista Revysol kemiaa kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan.

Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu kaikkien viljojen tautitorjuntaan, ilman pohjavesirajoitusta ja tarvetta tankkiseoksille.

Balaya sisältää uuden isopropanoli-atsoli tehoaine-ryhmän vallankumouksellista Revysolia sekä strobiluriineista nimenomaan vahvaa pyraklostrobiinia. Tehokas yhdistelmä tarjoaa pitkän tautisuojan (jopa 6-7 viikkoa) lisäksi myös parantavaa (kuratiivista) tehoa sekä uuden SDHI vapaan ratkaisun resistenssien hallintaan.

Ylös