BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Cleravo

Rikkatorjunta-aineet

Cleravo rikkakasvien torjuntaan Clearfield® -tuotantomenetelmän kevätja syysrapsilajikkeilla sekä -rypsilajikkeilla

Avainominaisuudet:

Cleravo on laajatehoinen Clearfield tuotantomenetelmän herbisidi. Vahvan lehtivaikutteisen tehon ansiosta valmiste tehoaa leveälehtisiin rikkakasveihin (myös ristikukkaisiin rikkakasveihin), jääntiviljaan, hukkakauraan ja se torjuu myös juolavehnää. Cleravo käsittelyllä juolavehnä jää kitukasvuiseksi öljykasvikasvuston varjostuksen alle.

Cleravolla teho rikkakasveihin saadaan pääsääntöisesti lehtivaikutuksen kautta jonka johdosta valmisteen teho on pääasiassa muokkausmenetelmästä riippumaton. Kivennäismailla saadaan kuitenkin joihinkin rikkakasveihin vahva teho myös maavaikutteisesti, kuten esimerkiksi mataraan. Tästä on hyötyä erityisesti syyskäsittelyssä syysrapsilohkoilla, joilla on suuri matara paine.

Cleravo on käsittelyajankohtien suhteen joustava, kevät- ja syyskäsittelyt tehdään 2-8-lehtiasteella. Syysrapsille on mahdollista tehdä myös kevätkäsittely, kun valmisteella käsitellään pienikokoisia syksyllä itäneitä rikkakasveja. Rikkakasvit eivät saa keväällä olla 4-6 -lehtiastetta suurempia.

Valmisteella on hyvät tankkiseos mahdollisuudet, esim. Juventus, Kestac/Fastac valmisteiden kanssa. Laajan tehon ja hyvien tankkiseosmahdollisuuksien johdosta voidaan säästää ajokertoja ja valita ruiskutusajankohta joustavammin kuin perinteisillä valmisteilla. Näiden ominaisuuksien ansiosta Clearfield menetelmä antaa varmuutta onnistumiseen viljelyssä sekä vähentää työmäärää.

Hyötyjä

  • Laajatehoinen ratkaisu rikkakasveihin, myös juolavehnään, hukkakauraan, ohdakkeeseen ja valvattiin
  • Joustava käsittelyajankohta, sirkkalehtivaihe – 8-lehtiaste
  • Muokkausmenetelmästä riippumaton teho
  • Hyvät tankkiseosmahdollisuudet

Yleistä tietoa

Nimi Cleravo
Formulaatio
Aineet 35 g/l imatsamoksi, 250 g/l kvinmerakki
Käyttöturvallisuustiedote Cleravo Käyttöturvallisuustiedote
Myyntipäällys Cleravo Myyntipäällys
Tuotetiedot Cleravo Tuotetiedot
  • GHS-09

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Leveälehtiset rikkaruohot
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Leveälehtiset rikkaruohot
Ylös