BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Butisan Top

Rikkatorjunta-aineet

Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelmillä.

Avainominaisuudet:

Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksiltä, myös syysmuodoilta. Butisan Top on systeemisesti vaikuttava rikkakasvien torjunta valmiste, joka tehoaa sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin kuten esim. luohoon, rikkapuntarpäähän ja kylänurmikkaan. Teho mataraan on erittäin hyvä sekä ennen taimettumista että taimettumisen jälkeen. Teho jauhosavikkaan vaihtelee ja on riittämätön erityisesti kuivissa oloissa.

Valmiste vaikuttaa sekä maan että lehtien kautta. Tuote on kuitenkin pääosin maavaikutteinen, tavoittele aina maavaikutusta kun mahdollista, paitsi runsaasti humusta sisältävillä maalajeille. Paras maavaikutus saadaan kun maanpinta on kostea ja hienojakoinen, paras teho siis saadaan kun rikkakasvit eivät ole vielä pinnassa. Lehtivaikutteisena tehoaa parhaiten rikkakasvin varhaisessa kehitysvaiheessa, max 1-2 kasvulehteä.

Hyötyjä

  • Laaja rikkakasviteho
  • Teho lämpötilasta riippumaton
  • Tehoaa myös heinämäisiin rikkoihin
  • Rekisteröity myös syysöljykasveille

Yleistä tietoa

Nimi Butisan Top
Formulaatio
Aineet 370 g/l metatsaklori, 125 g/l kvinmerakki
Käyttöturvallisuustiedote Butisan Top Käyttöturvallisuustiedote
Tuotetiedot Butisan Top Tuotetiedot
Myyntipäällys Butisan Top Myyntipäällys
  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Leveälehtiset rikkaruohot
Ylös