BASF Agricultural Solutions Finland
BASF Agricultural Solutions Finland

Clamox

Rikkatorjunta-aineet

Clamox on rikkakasvien torjunta valmiste Clearfield® -tuotantomenetelmään Aurea CL rypsille ja CL kevät- ja syysrapsilajikkeille

Avainominaisuudet:

Clamox on Clearfield tuontantomenetelmään kuuluva poikkeuksellisen laajatehoinen herbisidi. Kattavan leveälehtisten rikkakasvien torjuntatehon lisäksi, se torjuu tehokkaasti ristikukkaiset rikkakasvit sekä tehoaa heinämäisiin rikkakasveihin. Torjuen tehokkaasti mm. hukkakauran ja jääntiviljan tappavasti, juolavehnä jää käsittelyn ansiosta kääpiökasvuiseksi kasvuston alle.

Clamoxilla on vahvan lehtivaikutuksen lisäksi, vahvin maavaikutus Clearfield herbisideistä. Se estää uusia rikkakasveja taimettumasta tehokkaasti käsittelyn jälkeen, mm. syysitoista saunakukkaa syysrapsilla. Paras hyöty maavaikutuksesta saadaan kun maanpinta on kostea käsittelyaikana. Runsas humuksen määrä vähentää maavaikutusta. Tuote sopii hyvin kaikkiin eri muokkausmenetelmiin ja eri maalajeille biologisen tehonsa puolesta.

Kokonaisvaltaisen rikkakasvien torjunta tehon ansiosta Clearfield lajikkeet pystyvät hyödyntämään perinteisiä lajikkeita paremmin geneettisen kasvupotentiaalinsa. Mikä tekee niistä käytännön viljelyssä suhteellisesti satoisempi.

Tehokas herbisidi sopii hyvin myös erilaisiin tankkiseoksiin (mm. tuholais- ja tautivalmisteiden kanssa), mikä yhdistettynä joustavaan käsittelyajankohtaan mahdollistaa viljelijälle säästää aikaa, rahaa ja ajokertoja kiireisenä aikana kasvukaudella.

Clearfield Tuotantomenetelmä tekee viljelystä yksinkertaisempaa, satovarmempaa ja kokonaisuudessaan helpompaa onnistua. Clearfield öljykasvilajikkeet eivät mm. kuole tai vahingoitu helposti, jos ruiskunpesu viljojen ”pienannosaineita” käytön jälkeen ei ole onnistunut täysin.

Hukkakaura, juolavehnä, ohdake ja valvatti torjutaan suositellun käyttöajankohdan myöhäisimmässä vaiheessa. Käyttömääränä kannattaa käyttää 2 l/ha + Dash-kiinnite.

Hyötyjä

  • Laajatehoinen ratkaisu rikkakasveihin, myös juolavehnään, hukkakauraan, ohdakkeeseen ja valvattiin
  • Laajaruiskutusikkuna sirkkalehtivaihe – 8-lehtiaste
  • Hyvät tankkiseosmahdollisuudet
  • Valmiste alkaa tehota jo +5 ºC

Yleistä tietoa

Nimi Clamox
Formulaatio
Aineet 17 g/l Imatsamoksi, 375 g/l Metatsaklori
Käyttöturvallisuustiedote Clamox Käyttöturvallisuustiedote
Myyntipäällys Clamox Myyntipäällys
Tuotetiedot Clamox Tuotetiedot
  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Tietoa viljelykasveista ja tuholaisista

Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Leveälehtiset rikkaruohot
Tuholaiset Suositeltu annos Käsittelyajankohta Käsittelyjen määrä
Leveälehtiset rikkaruohot
Ylös